kersenronde

Placeholder image

 

Kersenronde
MierloPlaceholder image

De Historie van de Kersenronde Mierlo

Met alle verslagen & uitslagen, en alle winnaars uit de geschiedenis van de Kersenronde Mierlo.

Placeholder image
Winnaar
of
2012

De Historie van de Kersenronde Mierlo wordt u aangeboden door,

Met medewerking van, FOTOKOOS.

KERSENLANDRONDE (6 juli).1957

Piet Damen won de wegcourse door het Kersenland voor newcomers als Martin Verwijlen en Huub Saes

De Ronde van bet Mierlose Kersenoogstfeest is geen klassieker, maar wel een mooie grote wegwedstrijd sinds hij in plaats van op een criterium op de brede wegen om bet eldorado van de Mierlose Zwarte wordt verreden.
Het is ook het parcours van de oude Helmond-Bekerronde, waaraan de ouderen nog prettige herinneringen bewaren.
Het parcours van Rien van de Wiel, van Jan Melis z.g., van Vlemmix en Berkvens. Dertig, vijf en dertig jaar geleden was er de natuur ook nog veel rauwer.
Langs het kanaal de Zuid-Willemsvaart woonde bijna niemand en de hei tussen Someren en het schilderachtige Heeze was nog groots. Vandaag aan de dag is er van eenzaam­heid niets meer te bespeuren. In verband met het verkeer heeft de politie bij bet vaststellen van de Ronde eerder een voorkeur voor de Zaterdag dan voor de Zondag. Piet Damen uit Lieshout, die het vorig jaar kandidaat voor de ploeg naar Kopenhagen en voor de O.S. was, heeft daarom Zaterdag de tweede Ronde van bet Kersenoogstfeest kunnen winnen.
Vorig jaar snelde een grote borstelige jongen als eerste over de finish in de Mierlose dorpskom; dat was Jan Buis. Laten we hem de Australische Buis noemen.
Hij was een goede winnaar, omdat hij op de wereldkampioenschappen te Kopenhagen derde werd.
De erelijst van de Ronde van het Kersenoogstfeest werd dus goed ingezet. En nu hoopt men maar, dat ook Piet Damen het ver zal brengen.
Overigens was hij dit seizoen niet voorspoedig. De Lieshoutenaar werd ernstig gehandicapt door een val, die hij op de Antwerpse baan heeft gemaakt.
Dat heeft hem een stuk teruggezet. De gevolgen van een onwillige knie beginnen nu pas te verdwijnen. Mierlo had vrede met deze overwinning van Piet Damen, een bekende in het dorp, die zich de lauwerkrans door zijn eigen meisje overhandigd zag.
Maar het had ook vrede met de bezetters der ereplaatsen. Het waren jongens uit omliggende dorpen. Uit Someren en Budel. Martin Verwijlen werd tweede en Huub Saes derde. En daarna volgden pas Jan van Vliet, Coen Niesten en Joop Blaauw.
Elke courseinrichter is er blij mee als zijn wedstrijd nieuwe aanwinsten toont. Dat zijn Martin Verwijlen en Huub Saes, die beiden uit de Wielerfederatie-Limburg komen en die thans voor het eerst een licentie van de K.N.W.U. aanvroegen, zeer zeker.
De W.F.L. rijdt op andere wijze dan de Unie. In Limburg en Oost­Brabant zijn hier en daar groepjes ontstaan, die 's Zondags met de bus naar de wedstrijd tijgen.
De courser hebben een ander aanzien dan die van de Unie. Ze zijn korter.
Het materiaal dat gebruikt wordt is vaak zwaarder. Hoe men over die wedstrijden als Unieman ook denkt met moet toegeven, dat de W.F.L. reeds vele goede “coureurs" aan de Unie heeft afgeleverd. Martin Verwijlen uit Someren is er ook zo een. Huub Saes uit Budel is nog niet zo sterk, maar hij is ook veel jonger.
De 23 jarige Martin Verwijlen zat van het begin af mee in de slag. Het parcours bestond uit viermaal de afstand Mierlo - Helmond - Someren - Heeze - Geldrop - Mierlo. T'elkens een afstand van 38 kilometer.
Toon van den Bogaerd, een oude rot in de wielersport, die te samen met Radium, zijn gebruikelijke en niet hoog genoeg te waarderen steun aan deze moeilijk te organiseren van stad-naar-stad had verleend, schudde zijn wij­ze hoofd toen hij al direct na de start Joop Blaauw uit het peleton zag springen, die gezelschap kreeg van Martin Verwijlen.
Martin Verwijlen? Wie was dat eigenlijk. Joop Blaauw, die lid is van een Eindhovense wielerclub maakte niet veel kans om weg te blijven.
Het tweetal bleef echter meer dan een ronde „van voren". Hun voorspoedig bedroeg nu eens honderd, dan honderdvijftig, maar ook tweehonderdvijftig meter.
Toch werden ze uiteindelijk weer een prooi van bet peloton, dat order de druk van de kopgroep in vele stukken was gevallen.
Het was trouwens onbarmhartig warm.
Joop Blaauw had dus zijn reservekrachten reeds verspeeld. Maar dat was niet waar. Onmiddellilk na de hergroepering werd er opnieuw gedemarreerd. Uit de schermutselingen kwam een nieuwe kopgroep te voorschijn, bestaande uit Joop Blaauw.... Matje Sonnemans, van Litsenburg en Huub Saes.
Matje Sonnemans, die het meestal niet voor de wind gaat, reed in gloeiend heet weer. Dan heeft hij zijn dag. Twee ronden achter elkaar trachtte hij met de ere demarrage na de andere zijn collega's murw te krijgen.
De volggroep, waarin zich Piet Damen, Coen Niesten, van der Linden, Leo Coehorst etc., bevonden, zag op bet einde van de tweede ronde dat zij de koplopers niet meer zouden kunnen achterhalen.
Piet Damen en Verwijlen namen het besluit om zich van dit restpeloton los te maken. Onder Someren bereikten zij na een verwoede jacht de vier koplopers.
Intussen was ook Jan van Vliet, die in de eerste 60 kilometer ver naar achteren was gesukkeld, aan zijn opstanding bezig. Na 110 kilometer deed zich onder Geldrop echter een valpartij voor, die beslissend voor bet verloop van de Ronde zou zijn.
In een natgespoten bocht van de Geldropse weg sloegen Matje Sonnemans, Joop Blaauw en Martin Verwijlen onderuit en vlogen over de keien.
Piet Damen en Huub Saes waren zo gelukkig, dat zij hun weg ongehinderd konden vervolgen. Voor Martin Verwijlen en Joop Blaauw weer op hun fiets zaten waren de koplopers al een paar honderd meter verder weg.
Matje Sonnemans was er met een fikse dijwond het eerst aan toe, maar hij zocht zijn fiets weer op.
Tussen Piet Damen - Huub Saes en Martin Verwijlen - Joop Blaauw ontstond een verwoede jacht, die op dertig kilometer van de finish voorlopig in het voordeel van Joop Blaauw - Martin Verwijlen werd beslist.
Toen begon de laatste jacht langs de kaarsrechte Zuidwillemsvaart. De vier koplopers werden van alle kanten met water bespoten en onder emmers water bedolven.
De bedoelingen zijn natuurlijk goed, maar elke renner, die pats een emmer water over zijn body krijgt uitgestort, schrikt en is gevaarlijk voor zijn metgezellen.
Water moet omhooggegooid worden wil het het juiste effect veroorzaken. In de buurt van Someren viel voor de kopgroep de laatste slag. Joop Blaauw, die de felste vechter uit deze course was, moest zijn talrijke inspanningen met een diepe inzinking bekopen.
Hij moest lossen en zou ook nog ingelopen worden door Jan van Vliet, die van ver gekomen was en die onderweg gezelschap kreeg van Coen Niesten.
Samen sleurden zij zich in hoog tempo naar de finish toe. In het kopgroepje viel nog een slachtoffer: Huub Saes zou het tempo niet kunnen volgen.
De Somerense supporters waren door het dolle heen, toen zij tijdens de vierde ronde Martin Verwijlen alleen in gezelschap van Piet Damen ontdekten. Dat hadden zij niet verwacht.
De beide koplopers draaiden samen de laatste twintig kilometers af. Eenmaal in de straten van Mierlo riskeerde Piet Damen niets meer. Van kopaf bleef de Lieshoutenaar een hoog tempo draaien, dat Martin Verwijlen niet kon pareren.
Aan het wiel van de zegevierende Piet Damen schoot hij over de finish.
In het geheel zouden slechts 26 van de tachtig ingeschreven deelnemers de course beeindigen. Zij lager over grote afstanden over de weg verspreid.
Huub Saes werd derde op ruim drie minuten.

Amsterdam.
BRON:F. VAN GRIENSVEN.

Uitslag 1957
1. Piet Damen, Lieshout
2. Martin Verwijlen, Someren
3. Huub Saes, Budel
4. Jan van Vliet, Rotterdam
5. Coen Niesten, Beverwijk
6. Joop Blaauw, Arnhem
7. Leo Coehorst, Tilburg
8. Janus van Breugel, St. Michelsgestel
9. Nol van Herk, Meerveldhoven
10. Matthieu Sonnemans, Geldrop
11. Verrijken, Helmond
12. Wijnhoven, Rijkevoort
13. Jansen, Cuyk
14. de Reuver, Oss
15. van Litsenburg, Geldrop
16. Schut, Oploo
17. Zijlmans, Raamsdonk
18. van Uden, Oss
19. Koopmans, Raamsdonk
20. van de Heuvel, Mierlo

Fly High, Fall Free

Devin Supertramp

Ah, a peaceful balloon ride far above the tranquil desert - NOT. Tie a bungee to that basket and bounce your way across the sky. Make sure your life insurance is up-to-date, and then check out a whole new way to play.

Wint
1957
Placeholder image